Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A nyugati egyház művelődéstörténete, az egyházi tudományok fejlődése a korai középkorban

2008.11.06

Az egyház kulturális szerepe a korai középkorban felbecsülhetetlen volt. Reá hárult az a feladat, hogy megteremtse mindannak az alapját, amit európai kultúrának nevezzünk. Az antik görög és római birodalomban található szellemi és természettudományi hagyatékot az egyház először saját vallási és egyéb kulturális értékeivel ötvözte össze, majd ebbe az ötvözetbe később beleolvasztotta a megtérített népek szellemi kincseit is. A papság vezetése és felügyelete alatt álló oktatás és nevelés ezek miatt egyházi jellegű volt és latin nyelven folyt. Oktatás rendszerét az egyház az ókorból vette át, de a keresztény elveknek megfelelően alakította át. Iskolatípusok: A plébániai iskolákban elemi oktatás folyt. A kolostori és a káptalani iskolákban az elemi ismereteken (írás, olvasás, egyházi zene stb.) kívül tanították a hét „szabad művészet” is. A trivium, a hármas út tárgyai és osztályai a grammatica (latin nyelvtan), a retorika (a szónoki beszéd és fogalmazás), és a dialectica (vitatkozás, bölcselet) voltak. A quadrivium (négyes út) tárgyai: a geometria (mértan, földrajzi ismeretek), az aritemetica (számtan), az astronomia (csillagászat) és a musica (egyházi zene) voltak. Az udvari iskolákban, udvari akadémiákon (Aachen,Páris) a legnagyobb szintű oktatás folyt. Ezen az előkelőket és a magasabb állami meg egyházi beosztású hivatalnokokat és papokat képezték. A klerikusoktól legalább a következőket kívánták meg.: A Miatyánk és a Hiszekegy emlékezetből való tudása és tartalmának pontos értelmezése, a miseformulák és a gyónás kiszolgáltatásának ismerete, a latin nyelv olyan fokú tudása, hogy a nép nyelvén képesek legyenek megmagyarázni a vasárnapi latin nyelven felolvasott evangéliumot, továbbá nem csak kiszolgáltatni, de értelmezni is tudják a keresztség és a többi szentség lényeges mozzanatait, ugyanúgy meg tudják magyarázni az erkölcsi parancsokat.  Időrendben először Anglia lett az egyházi tudomány központja. Magyarországon az első iskola Pannonhalmán keletkezet. De nem sokára Veszprémben és Csanádon (Marosváron), Székesfehérváron, Esztergomban és Pécset is. Ezek a korabeli műveltség magas fokán álltak. Szent István halála után csak Szent László idejében kezdet újra teljes fényűkbe működni.   

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.