Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szentháromsági hitviták és zsinatok

2008.10.07

A Libából származó, majd Alexandriában működő Áriusz presbiter a Szentháromsággal kapcsolatos nézeteit 318-ban kezdte hirdetni.

Főbb tételei: A Fiú semmiből lett, tehát nem az Atya lényegéből született, ezért nem egyenlegű az Atyával. Az Atya „akaratténye” által a semmiből teremtett Fiú valóságos teremtmény, a legtökéletesebb teremtmény, mert Isten mindent általa alkotott; a Fiú nem örökkévaló, mint az Atya, noha minden idők előtt lett teremtve.  

Nagy Konstantin, hogy a birodalom egységét megőrizze, a vitás kérdések eldöntése, az egység helyreállításának céljából 325-ben összehívta a Nikaiai Zsinatot. A Nikaiai  I. Egyetemes (325). A zsinaton, melyen 318 püspök vett részt, Szilveszter pápa megbízottja, Hosius püspök elnökölt. A zsinat elítélte a tévedésekhez makacsul ragaszkodó Áriuszt, és hitvallást fogalmazott meg, mely kimondja , hogy a Fiú egylényegű (homosziosz) az Atyával és nem teremtmény: Hiszünk az egy Istenben, mindenható Atyában, minden látható és láthatatlan dolgok teremtőjében és az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki született, mint egyszülött az Atyától, vagyis az Atya lényegéből, Isten az Istentől világosság, a világosságtól, szültet, de nem teremtetett, ki egylényegű az Atyával. A nikaiai hitvallást két püspök kivételével aláírták, jóváhagyták és így az a birodalomi hitvallásnak számított. Az igaz hitt legerősebb védőjét, Szent Athanáz Alexandriai püspököt számkivetésbe küldte. Ezen kívül még négyszer kellett otthonát elhagynia. Összesen 17 esztendőt töltött számkivetésben. Az Atya a Fiú egylényegűségét hősiesen védő és éles elméjű műveket író tudós, kívülről tudta majdnem az egész Szent írást. Amikor 351-ben a mindvégig arianus többségére támaszkodó Konstanciusz lett az egész birodalom ura, a birodalom egységét veszélyeztető hitviták megszüntetésére olyan hitvallási szöveget kívánt, amely elég sok pozitív kifejezést tartalmaz ahhoz, hogy ne lehessen csak negatívnak minősíteni, azonban mégsem fogalmaz olyan pontosan, hogy ne lehessen később egyértelmű álláspontnak értelmezni. Nagy Theodosziosz 379-394 között Kelet császára volt. 394-ben utoljára egyesítette az egész római birodalmat, majd 395-ben végleg két részre osztotta azt. Uralkodása elején kötelezővé tette a niceai hitvallást, 381-ben összehívta a konstantinápolyi zsinatot, amely elítélte az arianizmust és az egész birodalomban eltiltotta az ariánus istentiszteleteket. 

Az eretnekség fel számolásában nagy érdemeket szerzet többek közt Szent Ambrus, Milánó püspöke. Konstantinápoly II. Egyetemes zsinat (381): A Szent háromsággal kapcsolatos viták a IV. század második felében sem csendesetek el. Makedonios Konstantinápoly püspök elfogadva a niceai zsinatnak és hitvallásának a Fiúra vonatkozó tételét. Azt tanította, hogy a Szentlélek kisebb az Atyánál és a Fiúnál, azoknak szolgálja, teremtmény és a szellemi világ legfelsőbb lénye. A tévtant makedonianizmusnak is nevezik. Elítélésére 381-ben került sor. A Konstantinápolyi II. egyetemes Zsinatot 381-ben Nagy Theodosziosz császár hívta össze.  Rómát a zsinaton nem képviselte senki. A zsinat tanítás lényege: Szentlélek Isten, aki személyében különbözik az Atyától és a Fiútól, mivel megvan a saját ismertető jegye. A Fiú „születik” az Atyától, a Szentlélek „származik” tőle. A Szentháromsággal kapcsolatos fogalmak tisztázásában és a tanítás tovább fejlesztésében nagy szerepet játszott a három nagy kappadokiai egyházatya: Nagy Szent Vazul, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely. A három Isteni személyben egy és ugyanaz az Isteni lényeg, közös az Isteni természet, melynek kifelé közös a tevékenysége. Az egy Istenben három személy (proszópon), illetve három „hüposztaszisz” van. A hüposztaszisz a Szentháromságon belül az Atyát, Fiút és Szentlelket egymástól megkülönböztető és egymással közölhetetlen tulajdonságok hordozója, azaz személyi valóságot jelölő szó: vagyis hüposztaszisz azon tulajdonságok kifejezője, amely egyedi, a másik proszóponra át nem vihető jegy. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.