Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A NEVELÉS TÖRTÉNET TÁRGYA FELADATA TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLAT. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TÖRTÉNETE.

2010.01.30

A tágan értelmezett neveléstörténet feldolgozza és elemzi az emberiség történeti fejlődése során összegyűlt információkat, melyeket a nevelés gyakorlatára, intézmény rendszerére vonatkoznak. Ide tartozik még a neveléstörténet azon sajátossága is, hogy felkutatja és értékeli azokat a tudományos szintű elméleteket, melyek a különböző korokban élő pedagógiai gondolkodók szellemi termékei és alakították, formálták a nevelés gyakorlatát.

A nevelési gyakorlat története a különböző iskolák kialakulását, ezek fejlődését, átalakulását, rendszerré szerveződését tárgyalja. Így derül ki, hogy kik voltak az iskolafenntartók, milyen feltételek között működtek, milyen társadalmi hatások alakították ezeknek az intézményeknek a működését.

A neveléstörténet kiterjedt tudományközi kapcsolatai lehetővé teszik, hogy más tudományok kutatásai eredményei is beépüljenek, ezzel elősegítve e diszciplina fejlődést.  A neveléstörténet elsősorban a történeti tudományok eredményeire támaszkodik, így a filozófia történet, a gazdaságtörténet, a tudomány és technikatörténet tárgykörébe tartozó információk felhasználójaként szoros kapcsolatot tart ezekkel a tudományokkal.  Fontos a pszichológiakülönböző résztudományival /történeti és fejlődéspszichológia/ meglévő élő kontaktus. Ide sorolható továbbá a szociológia, etnográfia, archelógia, múzeológia, bibliográfia stb. tudományokkal kimutatható munkakapcsolat.   

Nyíregyházi Főiskola története: A nyíregyházi Főiskola jog elődje 1962-63-as tanévben kezdte el a működését a Vasvári Pál utcán. A Neveléstudományi Tanszék az induláskor az alapító hét tanszék között foglalt helyet. A Porzsolt István vezette kis létszámú csoport tevékenyen vett részt az első években alkalmazott úgynevezett kombinált képzésben, mely arra volt hivatott, hogy minél rövidebb idő alatt általános iskolai tanárokkal segítse a régiót. /két év nappali tagozatos tanulás után diplomaszerzés egy szakon, majd újabb két évig tartó levelező képzés végén, újabb diploma egy másik szakon.

1965-ben tették le az alapkövet a Sóstói erdőből kiszakított területen a jelenlegi „B” épület felépítésének ünnepélyes megindulásakor. 1970-ben az építési munkálatok befejezése után, egy intézményben egyesült a nyíregyházi tanító- és tanárképzés. /Nyíregyházi modell/. A fúzió után a két intézmény pedagógiával és pszichológiával foglalkozó oktatóit a Tanárképző Főiskola keretében működött Neveléstudományi Tanszék egyesítette. 1971/72-től indult az óvodapedagógus képzés, mely kezdetben a hajdúböszörményi Óvónőképző Intézettel közösen működött. Több mint húsz év után ez a képzésforma megszűnt.

1972-ben vette fel a Tanárképző Főiskola Bessenyei György nevét, aki nemcsak író, filozófus és a magyar felvilágosodás kiemelkedő személyisége, hanem pedagógiai tárgyú írásainak révén, pedagógiai kérdésekkel is behatóan foglalkozó gondolkodó is volt a XVIII. és a XIX. század fordulóján. A főiskolán több Bessenyei emlék található. A Bessenyei Aulában van elhelyezve a Róna József alkotta életnagyságnál nagyobb fehér márvány Bessenyei szobor új talapzatra állítva, mely kalandos úton került Bécsből rövid budapesti tartózkodása után Nyíregyházára. A főiskolán működő Bessenyei Társaság és Nagy Lajos szobrászművész közös erőfeszítésének eredménye az a Bessenyei Györgyöt ábrázoló fali dombormű, mely az „A” épület bejáratánál található. 1972-ben nyitotta meg a Tuzson János Botanikus Kert, mely egzotikus növény gyűjteményével a mai napig is láthatók sokasságát fogadja.

A hatvanas évek elejétől napjainkig főiskolánk arányai megváltoztak. A kezdeti évek 100 körüli hallgató létszám több ezerre, az oktatók száma 11-ről több százra emelkedett. A tanulmányi épületen kívüli létesítmények körébe tartozik a botanikus kert, a testnevelési tanszék csarnokai, a kilencvenes évek elején felújított uszodája és a sok hallgatót befogadó kollégiumok. 1993-ban az eredetileg lapos tetejű főépület 100 millió forintos beruházásban 6. emeletet kapott. 2000. Januárjától Nyíregyházi Főiskola néven működik.