Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Módszertan

2008.11.25

         Mivel foglalkozik a teológia? Isten igéjének a meg ismerésével, és a keresztény hittudománnyal foglalkozik.

         Miből épül fel a teológia

   Alap: a hittörténelmi alapja a múltban kezdődő a jelenben és a jövőben folytatódó.  

 

         A hitet valahonnan kaptuk. Ami számunkra kézenfogható az a szentírás.

         A szentírás két részből áll Ószövetség „Ótestamentum” és Újszövetség „Újtestamentum”.

 

                     ISTEN                  EMBER  

 

         Isten: Ón magáról közöl információkat az ember számára. A szentírás nemzedékről nemzedéken áthagyományozódik „öröklődik”.

         Krisztus vizsgálata

         A szentírást kritikai vizsgálatnak vettjük alá.

 

         1.Biblikus tudomány: Ószövetség „Ótestamentum” és Újszövetség „Újtestamentum”.

         Exegézis: ennek a tudománynak egy magasabb formája.

         A hittörténelmi útja: A hit bejár egy bizonyos történelmi utat. Ennek a történelmi útnak négy szakasza van: Ókor, középkor, újkor, és legújabbkor.  

Ha a hívő jól értelmezi a bibliát, akkor meg marad a katolicizmus útján ha rosszul értelmezi azt akkor az eretnekség útjára téved.

          2. Történet: Az egyház állítja fel ezeket a kritériumokat.

         Egyháztörténet felosztása: ókor, középkor, újkor, legújabbkor.

         Patrológia: Ez a tárgy az ős atyákkal és azoknak a műveivel foglalkozik. Ezt a tárgya szokás Ókeresztényi irodalomnak is nevezni.

         Dogmatörténet és teológia történet

         A teológia nem csak leírásokkal foglalkozik.

         Krisztológia: Arra keresi a választ, hogyan alakultak ki a krisztológia dogmák. 

         3. Rendszeres teológia: Mindig az adott korszak emberének az esszével gondolkodik.

         Hogyan lehet azt egyé kovácsolni.

         A fundamentális teológiát Alapvető hittannak nevezik. Ennek a tantárgynak a segítségével a Filozófiát kapcsoljuk össze a teológiával.

         Ez egyfajta átmenetet biztosít a két tantárgy között.

         Dogmatika: Isten tan „Teodicea”

                                 Krisztológia

                                 Máriaológia „Istenszülővel”

                                 Egyháztan stb.

           Ez lebontva vizsgálja. 

         Morális teológia „erkölcstan”

         Ennek is van történelmi része.

         Egyházjog „Kánna jog”: Az egyház életét szabályzó törvények. 

         Szociológia: A keresztény valláson belül milyen társadalmi forma jött létre.

         4. A gyakorlati teológia: Az első három eredményeit együttesen hogyan lehet hirdetni.

         Hogyan tud erre választ adni.

         Meg vizsgálja az adót, élethelyzetet és ezt követően tesz tanúbizonyságot a hittéről.

 

 

 

         Pasztorális teológia: Katte kettika

                                                Vallás pedagógia

                                                Liturgia  

                                                Egyházjog

          Homeletika: hogyan kell vallásos beszédet

          tartani. Ebből a szóból származik a homilia mely szent beszédez jelent. 

         Metodológia „módszertan”.

         Hogyan szerezünk tudományos ismereteket és ezeket az ismereteket hogyan közöljük.

         Ismeretek: előadás hallgatása, jegyzetek stb.

         Közöl: vizsga, dolgozat, előadások megszerkesztésével és annak lebonyolítása.      

         A megadott szövegben keresünk kulcs szavakat.

         Ezek lehetnek nevek, fogalmak stb.

         Kikelőjük ezeket a kulcs szavakat lehetőleg színessel.

         Lépések: Általános lexikon „szakirodalom” ez a lexikon alján található.

         Fontos lépés még az ismeretek pontosítása.

         Jegyzet: szakirodalomi jegyzék. Honnan vettük a felhasznált irodalmat. Az oldalszámokat fel kell tüntetni. 

         Dokumentum típusok: könyvek

                                                   folyóiratok

                                                  heti lapok

         Papíralakú vagy elektronikus változat.

         Alapeste: csak a lényeget kell leírni.

         A szerző vezeték nevét kell leírni és az első magánhangzóig, rövidítünk.  

         Mindig el kell dönteni hogy rövidítek-e vagy sem.

         Lábjegyzéket kell készíteni.

         A címet el kell különíteni a szerző nevétől.

         Az információt mindig a könyv belső oldaláról vesszük.

         A teljes címet és az alcímet ponttal válaszuk el. A címet nagybetűvel kezdjük.

         Fel kell tüntetni a kiadási évet és a kiadót.

         Ha nem ismerjük a kiadási évet, akkor a következő képen járunk el:

            Budapest { é.n }

            {h.n} hely nélkül 

            {é.n. 2007} ezt abban az esetben, ha tudjuk, hogy mikor adták ki csak a könyvben nincs feltüntetve. 

         {h.n. Nyíregyháza} ezt abban az esetben, ha tudjuk, hogy hol adták ki a könyvet csak ez nincs feltüntetve.

         A kiadó nem szükséges, de ha úgy döntünk, akkor mindig fel kell tüntetni.

         Láb jegyzék itt fel kel tüntetni a felhasznált könyvek oldalszámát. Ezt 12 betű mérettel kell írni.  

         A több szerzőt mindig fel tüntetjük.

         A következő képen választjuk el.-.

         Ha az információt egy adott kötetből vesszük, akkor mindig fel kell tüntetni hogy melyik köttetettből származik az információ pl.2 köt.

         A változásokat mindig fel kell tüntetni.  

         20083ez a változott kiadás

          

         1. lexikon – Egy külön bibliográfia

         2. Tanulmány

         3. Folyóirat

         xxx szerzői lista ez a lexikon elején található.  

 

         Szerkesztői neve

         Rövidítése: Szerk. ezt (  ) be kell írni.

         Hol mikor lett kiadva.

         Ha a lexikon több kötetes, akkor a kötet számát is fel kell tüntetni.

         A Szerk. után tüntetjük fel.

         Ha változás van, akkor a szerző után tüntetjük fel.   

         Oszlopszámozást is fel kell tüntetni.

         Konferencia kötet: többen összeülnek és összegzik a halottakat, és ezek után készítik el és adják ki a konferencia jegyzetet.

         Ki emeljük azt a tanulmányt, ami számunkra fontos.  Ugyan úgy járok el mint az előző esetben.  

         Publikációk: időszakos kiadványok, helyhez, kutatási Intézményhez van kötve

         Hetilapok, Havi lapok évkönyv

         Tanulmányok kiválasztása szerző, publikáció címe, kiadási ideje.

         Mozaik szó: az adott szavaknak az első betűjét kell venni, pl. Tisza, Bodrog, Hernád, Sajó, Ipoly,

         Mozaik szó: Tbhsi,       

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.