Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa

2008.03.05

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa

 

Kép A világháborút követő évben, Németországban tömegesen nem találták helyüket a háborúból hazatért fiatalok. Tömegesen csatlakoztak a háború után alakult szélsőjobboldali szervezetekhez, melyek helyet kínáltak a kallódó embereknek, s nemzeti és szociális demagógiát alkalmazva diktatórikus hatalomra törtek. A nemzet szocialista (náci mozgalom) a húszas évek elején még egy volt a számos szélsőjobboldali szervezet közül. Először 1923-ban hívják fel magukra a figyelmet, amikor a bajor fővárosban, Münchenben puccsot kíséreltek meg. A puccs és az azt követő per, majd a börtönbüntetés szerzett ismeretséget a párt vezetőjének Adolf Hitlernek. Hitler gondolatait Mein Kampf (Harcom) című könyvében foglalta össze. Ideológiáját szociális és nemzeti demagógia jellemezte. A parasztoknak földet ígért az újonnan meghódítandó területeken Harcot hirdetett a németeket ért háborús sérelmek orvoslásáért, kisebbségben élő németek védelmezőjeként lépett fel. Elgondolásaiba jól beleillett a fajelmélet, mely a németséget felsőbbrendű (szóhasználatuk szerint árja) fajnak tartotta, míg a többi népet alsóbbrendűnek. A fajelmélet elsősorban a zsidóság ellen irányult, akiket minden rossz okozójaként állított be. A náci szociális nemzeti demagógia hatékonyságát két tényező növelte: a propaganda modern eszközeinek és módszereinek alkalmazása és az erőszak bevetése. Hitler a hagyományos propaganda eszközök plakátok és a sajtó mellett az új technikákat (rádió és a film) is használta. A meggyőzést a nácik kiegészítették az ellenfelek megfélemlítésével, melyet a párt barna inges rohamosztagai (SA) végeztek. A nácik számára a lehetőséget a világgazdasági válság nyomán kibontakozó nyomor és kilátástalanság teremtette meg. A párt taglétszámát folyamatosan nőtt, és választási eredményei javultak Hasonló ütemben erősödött a kommunisták befolyása. A szélsőséges erőkel szemben a polgári pártok és a szociáldemokraták nem tudtak egységesen fellépni. A kommunista veszélytől megrémült jobboldal egyes csoportjai úgy gondolván, hogy féken tudják tartani hajlottak a Hitlerrel való együttműködését. A demokrácia játékszabályait kihasználva került a kancellária székbe, s annak maradványait kijátszva számolta fel az alkotmányosságot Majd az új törvényhozással megszavaztatta felhatalmazási törvényt, mely lehetővé tette számára, hogy törvényhozás kizárásával, rendeletekkel kormányozzon. Hindenburg halála után (1934) pedig az államfői hatalmat is megszerezte (vezér és kancellár). Kommunisták után a többi pártot is meg sémisítette képviselők jelentős részét koncentrációs táborokba, záratta. Minden hatalom a náci párt, s ezen belül a vezér, a Führer kezében összpontosult. Hitler ezért a két, teljes mértékben az irányítása alatt álló karhatalmi szervezetre, az SS-re és a Gestapóra (Titkos Államrendőrség) támaszkodva leszámolt az SA-val (hosszú kések éjszakája, 1934. június 29-30.) Hitler a hatalom birtokában is folyamatosan törekedet a tömeg megnyerésére és befolyásolására. Továbbra is rendszeresek maradtak a tömegdemonstrációk, a gyűlések A gyermekektől az öregekig mindenkit náci jellegű szervezetekbe kényszerítettek, ahol meg követelték a rendszer melletti nyílt kiállást. A sajtó mellett a művészeteket is a náci propaganda szolgálatába állították. Hitler tisztában volt, azzal hogy a gazdaság helyrealítása nélkül nem tudja hatalmát megszilárdítani. Egyrészt az állam megrendelőként lépet fel (autópályák építése, másrészt a szociális engedményekre szorították a tőkét (társadalombiztosítás, fizetett szabadság). Mindez a termelés növekedéséhez és munkanélküliség gyors visszaszorulásához vezetett. A válság leküzdésében jelentős szerepet játszott a fegyverkezés újbóli beindítása, hiszen az infrastrukturális beruházásához hasonlóan az is állami megrendeléseket jelentett, ugyanakkor nem terhelte a fogyasztási cikkekkel a piacon. Az általános gazdasági fellendülésnek, a fegyverkezésének és milliók egyenruhába öltözésének köszönhetően Németország kilábalt a válságból. Mindez jelentősen növelte a tömegek körében Hitler népszerűségét. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.