Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bécsi Kongresszus

2008.03.13

 

 

 

Bécsi Kongresszus

 

Kép A bécsi kongresszuson háború utáni hatalmi viszonyokat akarták rendezni és a francia forradalom, keltette társadalmi változásoknak kívántak gátat szabni. Oroszország megerősödését következtében a nagyhatalmak felsorakoztak az angol egyensúly politika mögött, igyekeztek visszafogni az orosz térnyerést, mérsékelten meggyengíteni Franciaországot, és megerősíteni az ellensúlyt, biztosító Ausztriát és Poroszországot. A háborúk és a forradalmak elkerülése érdekében az európai államok Anglia, Törökország és a pápaság kivételével szövetséget kötöttek. Nemzetközi találkozókon folyamatosan egyeztetve az érdekeket, a szövetségnek közel negyven évig sikerült kiküszöbölnie a nagyobb európai háborúk kirobbanását. A forradalom és Napóleon háborúi véget értek, de nyomukban új eszmék jelentek meg a liberalizmus és a nacionalizmus. A felvilágosodásban gyökerező liberalizmus, avagy a szabadelvűség az a politikai felfogás, mely a polgári szabadságjogokat alapvető értéknek tartja. Hívei a képviseleti demokráciát vélték ideálisnak mind az uralkodói abszolutizmussal, mind a jakobinus jellegű népuralommal szemben. A nemzeti kötődés a társadalmi kötöttségeken túlmutató, azonosság és közös származástudattal rendelkező emberek szoros egysége eszméje a francia forradalom alatt erősödött meg. Fontossá váltak az összetartozást kifejező tényezők: a közös nyelv, a közös kultúra és történelem. A liberalizmushoz hasonlóan a napóleoni háborúk idején gyorsan terjedt Európában. A liberalizmus és a nacionalizmus nemcsak egyidejűleg egymással szoros kölcsönhatásban jelentkeznek. Franciaországban a nemzeti eszme képviselői az egységes nemzetállam megteremtését tűzte ki célul, s valósították meg. Az élendő nemzeti mozgalmak egész Európában harcot indítottak a szent szövetség által kialakított, s az etnikai határokat figyelmen kívül hagyó rendezés ellen. A konzervativizmus a hagyományos értéket megtartó, az erőszak és felfordulás nélküli fokozatos fejlődést képviselő magatartásként a liberalizmus alternatívájává vált az alkotmányos rendszerekben, míg máshol inkább a régi rend változatlan fenntartását jelentette. A szent szövetség rendszerével szemben az első jelentős ellenállási mozgalom Dél Európában alakult ki az 1820-as években. Az Oszmán Birodalom meggyengülése következtében kialakult hatalmi űrt a görög szabadságharc kitörése jelezte. A nagyhatalmak nehéz helyzetbe kerültek következményük a keresztény szabadságért küzdő görögők mellett állt, ugyanakkor az Oszmán Birodalom veresége az oroszok térnyerésével és az Európai egyensúly megbomlásával fenyegetett Ezért az angolok és a franciák az oroszokkal szövetséget kötve beléptek a háborúba, és egyesült flottájuk legyőzte az egyiptomi hadihajót. A nyugati hatalmak a békekötés során (drinápolyi béke 1829) érvényesíteni tudták érdekeiket.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.